Επιλέξτε Προϊόν

Επιλέξτε Προϊόν

Χρονοδιάγραμμα ραντεβού

Χρονοδιάγραμμα ραντεβού

Ολοκληρώστε τις αγορές σας

Ολοκληρώστε τις αγορές σας

Ελάτε για εγκατάσταση

Ελάτε για εγκατάσταση

Επιλέξτε Πόλη

Οροι χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και του διαδικτυακού καταστήματος www.tirelet.com της Tirelet Technology IKE


Καλώς ήλθατε στο tirelet.com, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Tirelet Technology IKE. Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε όλους σας επισκέπτες του ιστότοπου:


Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται τις σελίδες του ιστότοπου ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για λόγους συντομίας αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στον ιστότοπο ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται σε αυτούς τους όρους χρήσης, κατά την επίσκεψη στις σελίδες ή / και τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου προϋποθέτει την πλήρη και άνευ όρων κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.


Αυτοί οι όροι διέπουν όλα τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας, εκτός από αυτά που παρέχονται από άλλους διακομιστές cloud τρίτων. Τα εν λόγω προϊόντα και οι όροι που τους διέπουν και η αγορά τους - η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, σχετίζονται με τους όρους και τις δηλώσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη ξεχωριστή ενότητα και οι οποίες - και μόνο - ισχύουν για τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Γραμμή επαφής καταναλωτή:

Τηλέφωνο:

(+30) 695 538 43 87


Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

- Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: στη διεύθυνση [email protected]


Ωρες εργασίας:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Δευτέρα έως Παρασκευή 9: 00-18: 00 (εκτός αργιών)


Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9: 00-17: 00 (εκτός αργιών)

Επιπλέον:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: [email protected]

Πληροφορίες για την Εταιρεία και την Ομάδα Αναζήτησης: [email protected]

Η εταιρία:

Το όνομα της εταιρείας είναι:

«Tirelet Technology Single Member P.C IKE


Αρχηγείο:

Λεωφ. Κηφισίας 280 152 32 Χαλάνδρι, Ελλάδα


Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 695 538 43 87

ΦΠΑ: 801576295 Εφορία Χολαργού

ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ: 159438201000


Η Tirelet Technology διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου tirelet.com (εφεξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


Περιεχόμενο ιστότοπου


Ο έλεγχος των παρεχόμενων τεχνικών πληροφοριών και η καταλληλότητα των παραγγελθέντων αντικειμένων είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (εφεξής: ο Πελάτης). Η τεχνολογία «Tirelet» IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.


Στο www.tirelet.com θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, χρήστες ή επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. Η Tirelet Technology διατηρεί όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ρητής απόρριψης προσφορών αγοράς που δίνουν την εντύπωση ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορία των προϊόντων. Οι παραπάνω απαγορεύσεις αποκλείουν τις εταιρείες που συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα Συνεργατών" ή σε αντίστοιχα προγράμματα της Εταιρείας και στις οποίες ισχύουν οι πιο συγκεκριμένοι όροι αυτών των προγραμμάτων.

Θα βρείτε επίσης διάφορα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία τόσο για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου υλικού όσο και για την εγκατάστασή τους. Δεν πρέπει να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα εάν δεν έχετε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Για τη σωστή επιλογή τους καθώς και για τις δυνατότητες εγκατάστασης ή διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που του παρέχει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια της Tirelet Technology ή των θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων εταιρειών από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη.


Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο και το www.tirelet.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Πελάτη - χρήστη ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγμένων από τα ίδια προϊόντα - λογισμικό - υπηρεσίες που παρέχονται από αυτήν.


Τον περιορισμό της ευθύνης


Η Tirelet Technology δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση, θετική ή αρνητική ζημιά, η οποία μπορεί να προκύψει από την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή τη μετάδοση πληροφοριών μέσω αυτής στο Ιντερνετ.


Η Tirelet Technology αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που συμβαίνει άμεσα ή έμμεσα, κατά λάθος ή κατά συνέπεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.tirelet.com, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από ιούς που ενδέχεται να επηρεάσει τον εξοπλισμό σας (Η / Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του www.tirelet.com

 

Το www.tirelet.com περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους για τις καλύτερες πληροφορίες σας. Η Tirelet Technology αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων (σύνδεσμοι, υπερσύνδεσμοι, πανό, βίντεο) που αναφέρονται στο www.tirelet.com και τις πληροφορίες που προέρχονται από αυτές - παρουσιάσεις τρίτων για τα προϊόντα. Οποιαδήποτε αναφορά σε έναν ιστότοπο τρίτων μέσω ενός συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας, με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι η Tirelet Technology υποστηρίζει, υιοθετεί ή συνιστά ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους ιστότοπους τρίτων και τις πληροφορίες που τους παρέχονται και η πρόσβαση σε αυτά είναι στη δικο μου ρίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα "Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (Σύνδεσμοι)

 

Λανθασμένη τιμή ή αποτύπωση


Στο www.tirelet.com λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και απαραίτητα μέτρα για σωστές πληροφορίες περιεχομένου. Το www.tirelet.com διατηρεί ρητά το δικαίωμα να εισάγει οποιαδήποτε τιμή λανθασμένα λόγω ακούσιας λόγω ανθρώπινου ή τεχνικού παράγοντα.


Επιπλέον, το www.tirelet.com χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό προσωρινής αποθήκευσης στο περιεχόμενο των σελίδων και ενδέχεται να υποδεικνύει διαφορετική τιμή, διαθεσιμότητα ή άλλο περιεχόμενο σε σχέση με τη σελίδα του καλαθιού αγορών. Η διαφορά που μπορεί να συμβεί μεταξύ των σελίδων διαρκεί λίγα λεπτά. Για να είστε πάντα σίγουροι για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής, η τιμή στο καλάθι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία πριν από την πληρωμή και την ολοκλήρωση. Σε περίπτωση που αφήσετε ένα προϊόν στο καλάθι σας για μεγάλο χρονικό διάστημα και το επισκεφθείτε ξανά αργότερα, η τιμή των προϊόντων θα ενημερωθεί αυτόματα σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.

 

Λανθασμένη τιμή ή αποτύπωση


Στο www.tirelet.com λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και απαραίτητα μέτρα για σωστές πληροφορίες περιεχομένου. Το www.tirelet.com διατηρεί ρητά το δικαίωμα να εισάγει οποιαδήποτε τιμή λανθασμένα λόγω ακούσιας λόγω ανθρώπινου ή τεχνικού παράγοντα.


Εγγραφή Παραγγελίας και Διαθεσιμότητα Προϊόντος


Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, επιλέξτε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων από τον κατάλογο προϊόντων ή την αναζήτηση προϊόντων και τοποθετήστε τους στο καλάθι αγορών.

Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που θέλετε τελικά να παραγγείλετε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.

Ελέγξτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδεχτείτε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δώστε την τελική παραγγελία. Η εγγραφή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματο πάγωμα του αποθέματος.

Σε περιπτώσεις χαμηλού αποθέματος, το www.tirelet.com διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει οποιαδήποτε παραγγελία ή μέρος αυτής, εάν η διαθεσιμότητα σε σχέση με τη ζήτηση αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτήν την περίπτωση θα παρέχεται ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας γίνεται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και τη συλλογή των προϊόντων. Η Tirelet Technology είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της δομής του ιστότοπου www.tirelet.com χωρίς ρητές εξαιρέσεις. Το περιεχόμενο του www.tirelet.com είναι η πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Τυχόν πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, γραφικά) που περιέχονται στο www.tirelet.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομο να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.


Online αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, αν θέλετε, να γνωρίζετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας.


Πνευματική ιδιοκτησία


Πνευματική ιδιοκτησία

Η Tirelet Technology είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της δομής του ιστότοπου www.tirelet.com χωρίς ρητές εξαιρέσεις. Το περιεχόμενο του www.tirelet.com είναι η πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Τυχόν πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, γραφικά) που περιέχονται στο www.tirelet.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομο να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος ή όλο το περιεχόμενο του www.tirelet.com χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Tirelet Technology.


Ασφάλεια αγορών


Στην Tirelet Technology αναγνωρίζουμε τη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως εμπιστευτικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679), τυχόν πιο συγκεκριμένης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένες περιοχές, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Νόμος 3471/2006, κατά περίπτωση) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (APDPH). Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη δήλωση απορρήτου. Η ασφάλεια του διαδικτυακού καταστήματος www.tirelet.com της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:


Ασφάλεια αγορών


Αναγνώριση πελάτη:

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, είναι δυνατό να γίνετε εγγεγραμμένο μέλος απολαμβάνοντας τα σχετικά προνόμια του μέλους, όπως: πρόσβαση και αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων, ιστορικό παραγγελιών, ειδοποιήσεις τιμών και τα αγαπημένα σας, αλλαγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης κωδικού, εγγραφή ή ακύρωση της συνδρομής σας στα ενημερωτικά δελτία μας κ.λπ.

Η πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό γίνεται μέσω ειδικών κωδικών πρόσβασης. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη / πελάτη είναι δύο: ο κωδικός πρόσβασης και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας, ο οποίος κάθε φορά που τους εισάγει του παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία με απόλυτη ασφάλεια. Του δίνεται η ευκαιρία να αλλάζει τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα δεδομένα του είναι ο ίδιος μέσω των παραπάνω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας τρίτων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαφορετικά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του μυστικού κώδικα από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tirelet.com της Εταιρείας δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει με κανέναν τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών / πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια.


Ασφάλεια πελατών και συναλλαγών:


Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τη χρήση του τρέχοντος κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα βρείτε εδώ.


Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους από κακόβουλη χρήση του Ιστότοπου και ότι δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στον Ιστότοπο προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή των παραπάνω όρων.


ευθύνηΗ Tirelet έχει την επιμέλεια και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στο καταναλωτικό κοινό, αλλά και σχετικά με την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που προσφέρει. 

 

Στην περίπτωση της μη εκπλήρωσης της παραγγελίας του αγοραστή – επισκέπτη της ιστοσελίδας Tirelet.com(“Επισκέπτης”), τη μη παράδοση ή παροχή ή μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παράδοση ή παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ή την ύπαρξη ελαττωμάτων ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των ανωτέρω, την ευθύνη ανόρθωσης έναντι του Επισκέπτη αναλαμβάνει η Tirelet.

 

Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση ήθελε ανακύψει μεταξύ της Tirelet και των συνεργαζόμενων με αυτήν στα πλαίσια της παρούσας ιστοσελίδας Εμπόρους («Έμπορος»), θα επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ της Tirelet και του Εμπόρου.Μέθοδος πληρωμής


Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕγγύηση επιστροφής χρημάτων

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την παραλάβετε ή να επιστρέψετε ένα προϊόν, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων *. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρήματά σας θα επιστραφούν αμέσως και γρήγορα.άλλαξα γνώμη

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι θα λάβετε τα χρήματά σας πλήρως.Έλαβα το λάθος προϊόν

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω Tirelet εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στην αρχική τους κατάσταση χωρίς καμία χρέωση.


επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για όλες τις απορίες επιστροφής σας.